Srodstvo i socijalna sigurnost

Interdisciplinarni projekt s antropološkim programom rada finan-
cijski podržan od strane 6. Okvirnog Programa Europske Unije
  početna  |  partner  |  research design  |  main findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact
Cilj projekta KASS je istraživanje uloge obiteljskih veza kao izvora sigurnosti i međusobne podrške. Država i obitelj (uključujući cijelu mrežu srodnika) dva su najvažnija osiguravatelja socijalne sigurnosti u modernoj Europi. Kao i država, obitelj pruža brigu, obrazovanje, financijsku potporu i pomoć pri zapošljavanju. Također utječe na (a ponekad i kontrolira) izbor karijere, kao i odabir bračnog partnera. Međutim, uloga obitelji nije stalna i nepromjenjiva u vremenu i prostoru. Statistički podaci, kao i sociološka i etnografska istraživanja, pokazuju da je ona bitno različita u raznim dijelovima suvremene Europe. Promijenjeni obrasci sklapanja braka, zajedničkog života i razvoda, pad nataliteta i sve dulji životni vijek, također bitno utječu na ulogu obitelji u socijalnoj sigurnosti.

Iako uloga srodstva u socijalnoj sigurnosti značajno utječe na kreiranje politike EU i državnih politika vezanih uz pitanja socijalne sigurnosti, diskriminacije spolova i socijalne isključenosti, to pitanje ipak ostaje nedovoljno razjašnjeno - unatoč značajnim doprinosima antropologije, ekonomije i evolucijske teorije posljednjih desetljeća. Jedan od razloga je to što uobičajeni izvori podataka, kao što su popisi stanovništva i ankete, ne prikupljaju dovoljno širok opseg podataka potrebnih kako bi se ocijenila ta teorijska postignuća. Jedina metoda koja omogućuje prikupljanje dovoljnog broja činjenica i detalja o srodstvenim mrežama, istovremeno istražujući i načine njihovog stvarnog doživljavanja i poimanja, etnografski je rad na terenu. Upravo primjena etnografske metode, uz interpretativne i matematičke analize dobivenih podataka, osnovna je ideja ovog projekta, s ciljem rasvjetljavanja gore postavljenih pitanja. Druga važna ideja je potreba razumijevanja i sagledavanja tekućih trendova u njihovom povijesnom kontekstu. Terenska istraživanja održat će se u osam evropskih zemalja, a povijesni pregledi razvoja obiteljskih sistema i državne socijalne sigurnosti osigurat će njihovu kontekstualizaciju.Naš tim u Hrvatskoj:

Etnološko istraživanje:
Funkcija Ime Kontakt
Voditeljica istraživanja Carolin Leutloff-Grandits carolin.leutloff@uni-graz.at
Istraživačica u Patkovcu i Ciglanama Danjela Birt dbirt@gmail.com, dbirt@ffzg.hr
Voditeljica istraživanja Jasna Čapo-Žmegač capo@ief.hr
Istraživačica u Zagrebu Tihana Rubic trubic@globalnet.hr


Povijesno-socijološko istraživanje:
Funkcija Ime Kontakt
Voditelj istraživanja Hannes Grandits hannes.grandits@uni-graz.at
Istraživač u Zagrebu Zoran Čiča zoran@ief.hr


coordinated by: Dr. Patrick Heady
Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germany
home  |  partner  |  research  |  findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact  |  impress  |  privacy policy