Pokrewienstwo a Bezpieczenstwo Socjalne

Interdyscyplinarny projekt o profilu antropologicznym sponsorowany przez Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej.
  home  |  partner  |  research design  |  main findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact
Celem projektu KASS jest zbadanie roli powiazan rodzinnych w zapewnianiu bezpieczenstwa socjalnego i we wzajemnym udzielaniu sobie pomocy. Panstwo i rodzina (w sklad której wchodzi cala siec krewnych i powinowatych) sa dwoma glównymi zródlami zapewniajacymi bezpieczenstwo socjalne we wspólczesnej Europie. Podobnie jak panstwo, rodzina zapewnia opieke, wsparcie finansowe i pomaga w znalezieniu pracy. Wplywa ona takze na wybory dotyczace karier zyciowych i zawierania zwiazków malzenskich, a czasem je wrecz je kontroluje. Niemniej jednak rola rodziny nie jest zawsze i wszedzie taka sama. Dane statystyczne, socjologiczne oraz badania etnograficzne pokazuja, ze jest ona bardzo zróznicowana w roznych czesciach dzisiejszej Europy. Zmieniajace sie wzory zawierania malzenstw, wspólzycia malzenskiego i rozwodów, spadajaca plodnosc oraz starzejace sie spoleczenstwa maja tez duzy wplyw na zmiane roli rodziny w systemie bezpieczenstwa socjalnego.

Chociaz funkcja pokrewienstwa w systemie bezpieczenstwa socjalnego ma duze znaczenie dla polityki spolecznej poszczególnych panstw i dla calej UE, a takze dla istnienia zjawisk dyskryminacji plci i ekskluzji spolecznych, to nadal sie jej nie docenia - i to pomimo pojawienia sie w ostatnich dziesiecioleciach licznych odkrywczych opracowan antropologicznych, ekonomicznych oraz takich, które nawiazuja do teorii ewolucji. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest to, ze konwencjonalne zródla danych, takie jak spisy powszechne i ankiety, nie sa w stanie zebrac wszystkich informacji pozwalajacych na docenienie tego rodzaju postepów teoretycznych. Jedynym sposobem uzyskania danych, które umozliwiaja uchwycenie szczególów empirycznych dotyczacych sieci pokrewienstwa i powinowactwa, a jednoczesnie pomagaja nam zbadac rzeczywiste doswiadczanie takich zwiazków, sa etnograficzne badania terenowe. Zasadnicza idea tego projektu jest uzycie metod etnograficznych polaczonych zarówno z interpretacja, jak i analiza matematyczna zebranych w ten sposób danych, które w sumie pozwola wyjasnic postawione powyzej pytania. Innym zalozeniem przyswiecajacym badaniom jest koniecznosc postrzegania zjawisk w ich kontekscie historycznym. Badania terenowe beda prowadzone w osmiu krajach europejskich i zostana umieszczone w kontekscie poprzez dokonanie historycznego przegladu rozwoju systemów rodzinnych oraz panstwowego systemu bezpieczenstwa socjalnego.

coordinated by: Dr. Patrick Heady
Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germany
home  |  partner  |  research  |  findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact  |  impress  |  privacy policy